Možda će vam se svidjeti i…

New York Project Hope

Online Wellness Grupa

Pridružite se wellness grupi

Povjerljivo • Anonimno • Besplatno

6 grupa na izbor

Telefonska linija za emocionalnu podršku

Razgovarajte sa kriznim savjetnikom:

Poziv: 1-844-863-9314

Povjerljivo • Anonimno • Besplatno

8 do 10 sata / 7 dana