Li toujou gen anpil chanjman pou okipe...

Menmsi COVID-19 te chanje anpil pandan plizyè mwa ki sot pase yo, toujou gen anpil ensètitid ak anpil bagay pou navige. Mask? Distans?… Apre sa, gen pèt. Ak pèt pran tout kalite fòm. Aktivite ou pi renmen yo ka sanble anpil diferan kounye a, ou ka pa pase tan ak zanmi menm jan ou te fè yon fwa, ak Lè sa a, gen zanmi ak fanmi ou te pèdi.

Genyen tou senpleman yon anpil k ap pase kounye a ak santi estrès oswa enkyete se yo dwe atann. Kle a se sa ou fè ak estrès la ak enkyetid - ki jan ou manyen li pou li pa jwenn yon kenbe sou ou.

Vaksen an ...

Biwo Sante Mantal NYS la mennen ou

Ki jan fè fas ak pandemi a:

Kap chèche yon blog espesifik?
Eseye klasman pa kategori ...

Konprann

Nou tout te oblije ajiste ...

Pandemi COVID-19 la se yon kriz sante mondyal, men anpil nan konsantre a te sou aspè sante fizik. Gen kèk ka pa reyalize ke yon kriz sante mantal te parèt tou. Koleksyon sa a nan sis epizòd ki konsantre sou eksperyans komen tankou pè pou yo malad, lekòl ak travay nan kay, chagren nan pèdi yon moun ou renmen, izolasyon sosyal, ak eksperyans nan travayè esansyèl nan parèy Nouyòkè jis tankou ou. Chak epizòd ka gade separeman men nou rekòmande ou gade yo nan lòd.

gade epizòd

Sepandan ou santi ou se oke ...

Kòlè

Fè yon bagay fizik

Eseye yon respire egzèsis

Ale nan yon Meditasyon

Laperèz

Distrè tèt ou

Vizyalize sitiyasyon ki pi bon an

Pratike teknik baz

Tristès

Jwenn aktif!

Pase tan ak moun ki bay sipò

Pataje enkyetid ou yo

Men kèk konsèy ...

Enkyetid

Eseye yoga oswa Tai Chi

Evite pran gwo desizyon

Rilaks ak yon respire egzèsis

Chagren

Pale sou jan ou santi ou

Chèche ak aksepte sipò kanmarad

angoudi

Pase tan ak fanmi ak zanmi

Pace tèt ou

Jwenn bagay ki fè ou ri

Pou ede ou fè fas ak emosyon ou

Konfonn

 

Ankouraje relasyon sere avèk moun ou renmen yo

Ou dwe konnen lè w grangou, fache, poukont ou fatige (HALT)

Eseye, Meditasyon

 

Akable

Fè plis aktivite lwazi

Ogmante aksyon pozitif ou yo

Kenbe yon balans an sante travay-lavi

Ensiste

Mete limit epi kenbe bon limit!

Patisipe nan swen pwòp tèt ou

Eseye evite souvan itilize alkòl ak lòt dwòg

Toujou gen èd ...

Pwojè New York Hope
Kriz Konseye Portal
Founisè Portal
Patenarya kominotè yo
Biwo Sante Mantal New York

Liy Èd Sipò Emosyonèl

Pale ak yon konseye kriz:

Rele: 1-844-863-9314

Konfidansyèl • Anonim • Gratis

8 am-10pm / 7 jou