Pafwa li jis bon pou konekte avèk kominote ou ...

Jwenn yon ajans founisè NY Project Hope nan konte ou ki konprann sa w ap pase. Pale ak yo gratis, konfidansyèl, ak anonim. Pale ak yon moun ki resevwa fòmasyon, konesans, epi ki ka konekte ou ak lòt resous lokal yo.

Rekòmande:

Nou tout te oblije ajiste ...

Pandemi COVID-19 la se yon kriz sante mondyal, men anpil nan konsantre a te sou aspè sante fizik. Gen kèk ka pa reyalize ke yon kriz sante mantal te parèt tou. Koleksyon sa a nan sis epizòd ki konsantre sou eksperyans komen tankou pè pou yo malad, lekòl ak travay nan kay, chagren nan pèdi yon moun ou renmen, izolasyon sosyal, ak eksperyans nan travayè esansyèl nan parèy Nouyòkè jis tankou ou. Chak epizòd ka gade separeman men nou rekòmande ou gade yo nan lòd.

Plis Detay

Toujou gen èd ...

Pwojè New York Hope
Kriz Konseye Portal
Founisè Portal
Patenarya kominotè yo
Biwo Sante Mantal New York

Liy Èd Sipò Emosyonèl

Pale ak yon konseye kriz:

Rele: 1-844-863-9314

Konfidansyèl • Anonim • Gratis

8 am-10pm / 7 jou